Phone: +48 501 303 255

 

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wysyłamy podsumowanie informacji dotyczących Państwa subskrypcji w naszym newsletterze oraz ochrony Państwa danych osobowych.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym niniejszym newsletterem (dalej: „Administrator”) jest firma Anetta Uznańska Coaching i Mentoring z siedzibą w Łodzi ul. Kmicica 6 m 4, 92-433 (NIP:7281387631, REGON:366001770).

Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową na adres: anetta.uznanska@oretychudne.pllub pocztą tradycyjną pod adresem ul. Kmicica 6 m 4, 92-433 Łódź.

  1. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktowaćdrogą e-mailową na adres: anetta.uznanska@oretychudne.pllub pocztą tradycyjną pod adresem ul. Kmicica 6 m 4, 92-433 Łódź.
  2. Pani / Pana dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego subskrybowania newslettera.
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach wysyłania informacji o projektach Administratora oraz wysyłania newslettera. Wiadomości wysyłane są z wykorzystaniem profesjonalnego systemu mailingowego WordPress. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim.
  4. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na bezpiecznym serwerze firmy oraz w profesjonalnym serwisie WordPress, który udostępnia nam usługę profesjonalnego dostarczania newsletterów. Pełen dostęp do bazy danych posiada Administrator Danych oraz firma zajmująca się budową strony w WordPress.
  5. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie zrezygnować z subskrypcji używając przycisku „Rezygnacja” na dole każdej wiadomości z newslettera lub zaktualizować swoje dane używając przycisku „Uaktualnienie” na dole każdej wiadomości z newslettera. „Rezygnacja” z automatu oznacza zakończenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:

7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Z praw wskazanych w pkt 7 powyżej można skorzystać poprzez:

8.1. używając automatycznych przycisków opisanych w pkt. 6

8.2. kontakt e-mailowy pod adresem: anetta.uznanska@oretychudne.pl

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.